Chính sách bảo mật

Đá Mỹ Nghệ Quang Tùng tự hào là nơi uy tín, đáng tin cậy luôn mang đến cho khách hàng những dịch vụ và trải nghiệm hoàn hảo nhất, nhằm hỗ trợ và giúp cho khách hàng có những quyết định quan trọng trở nên dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, chính sách bảo mật đối với tất cả các thông tin cá nhân của chính họ là điều không thể thiếu.

  1. Thu thập thông tin cá nhân khách hàng: Công ty sẽ tiến hành thu thập thông tin khách hàng một cách trực tiếp hoặc từ nhiều nguồn khác nhau, chủ yếu là trên trang web damynghequangtung.vn thông qua các phương tiện minh bạch và hợp pháp. Thông tin thu thập bao gồm họ tên, thông tin liên hệ, email, địa chỉ, và các thông tin cần thiết khác mà khách hàng cung cấp khi sử dụng dịch vụ.

Ngoài ra, thông tin như địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, thời gian truy cập, địa điểm truy cập Internet cũng có thể được thu thập để theo dõi và cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

  1. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân: Thông tin cá nhân chỉ được sử dụng cho mục đích thu thập ban đầu hoặc vì các mục đích mà khách hàng đồng ý. Đây có thể bao gồm liên lạc trực tiếp với khách hàng, cung cấp thông tin mới nhất về sản phẩm, dịch vụ, sự kiện, hoặc thực hiện các thủ tục trực tiếp khi yêu cầu từ khách hàng.

Thông tin cũng có thể được chia sẻ với các đối tác đáng tin cậy để đảm bảo hoàn thiện dịch vụ và nghiên cứu thị trường, nhưng luôn tuân theo các quy định và thỏa thuận bảo mật.

  1. Chia sẻ thông tin cá nhân khách hàng: Công ty có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các đối tác, đại lý, và nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo chất lượng dịch vụ. Thông tin cũng có thể được chia sẻ để nghiên cứu thị trường, nhưng luôn theo các thỏa thuận bảo mật.

Khách hàng có quyền từ chối nhận thông tin ưu đãi và yêu cầu truy cập, sửa đổi, hoặc xóa thông tin cá nhân của mình.

  1. Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin cá nhân sẽ được giữ cho đến khi không còn cần thiết hoặc khi có yêu cầu hủy bỏ từ phía ban quản trị. Trong một số trường hợp, thông tin có thể được lưu trữ trên máy chủ của công ty.
  2. Cam kết chính sách bảo mật: Thông tin cá nhân được bảo vệ bằng cách quản lý cẩn thận dưới sự giám sát của nhân viên chuyên nghiệp. Công ty không chịu trách nhiệm về thông tin không chính xác mà khách hàng cung cấp.

Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi, hoặc xóa thông tin cá nhân của mình và công ty sẽ hỗ trợ theo yêu cầu bằng văn bản.

  1. Phương thức bảo vệ thông tin khách hàng: Công ty sử dụng các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin. Thông tin được chia sẻ với đối tác đảm bảo tuân thủ các quy định và chính sách bảo mật.
  2. Phương thức thanh toán an toàn: Giao dịch thanh toán qua thẻ được bảo mật bằng mã hóa. Khách hàng được khuyến cáo kiểm tra tính chính xác của giao dịch và không chia sẻ thông tin thẻ cá nhân.
  3. Thay đổi về chính sách bảo mật: Công ty có thể thay đổi chính sách mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng trang web sau các thay đổi được coi là đồng ý với các điều khoản mới.

Chính sách không áp dụng cho các trang web bên thứ ba và công ty không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.